Program Klub 2021

Program Klub 2021

Nasz klub otrzymał dotację z funduszu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Klub 2021 w wysokości 10 000zł. Głównym celem programu jest wspieranie lokalnych podmiotów zajmujących się sportem, w tym klubów sportowych, stanowiących podstawowe ośrodki popularyzacji aktywności fizycznej. Kluby sportowe budują kapitał społeczny, przyczyniają się do poprawy kondycji psycho-fizycznej dzieci i młodzieży, a także proponując ciekawą alternatywę spędzania wolnego czasu. Dotacja na ma celu wspomożenie klubów w popularyzacji systematycznej aktywności fizycznej.

Wsparcie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Dla naszego klubu wsparcie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oznacza przede wszystkim dofinansowanie kadry szkoleniowej naszej organizacji. Głównym beneficjentem dotacji są trenerzy szkolący dzieci i młodzież, których wynagrodzenie zostało sfinansowane właśnie z rządowego Programu Klub 2021.

Skip to content